За Илида Форест Консулт

Илида Форест Консулт ООД е регистрирана през 2012г. с цел обслужване на общински и частни горски територии. През последните години е обслужвала горския фонд на общините Долна Митрополия, Белене, Пордим.

Дейността и е свързана със стопанисване и управление на горски територии, добив, складиране, маркиране, експедиране и продажба на дървесина, инвентаризация на горски територии, изработване на задания, лесоустройствени проекти, планове, програми и схеми за горски територии, планиране и организация на дейностите по залесяване, производство и търговия с посадъчен материал, семена и билки, производство на декоративни и горско-дървесни видове, консултантска дейност и провеждане на курсове за квалификация и за преквалификация на лица, извършващи дейности по Закона за горите.

Лицензи

Илида Форест Консулт - лиценз
Илида Форест Консулт - лиценз на Данаил Найденов
Илида Форест Консулт - Илиян Цеков лиценз